Kuveyt Türk Katıl Bize

Kuveyt Türk'de Kariyer

Kariyerine Yön Ver

2018 yılında Türkiye’nin En İyi İşvereni ve Finansın En İyi İşvereni seçilmiş olan Kuveyt Türk ideal çalışma ortamı ile çalışanlarının potansiyellerini en üst düzeyde kullanarak yenilikçi ürün ve hizmetler üretmelerine olanak tanımaktadır.

Katılım bankacılığına değer katan yeni teknoloji, bankacılık ürünü ve projeleri üreterek dünya standartları ile yarışan çalışanları ile Kuveyt Türk Sektör liderliğini sürdürmektedir.

Ailemizin Bir Üyesi

Büyümeye odaklanan ve her geçen gün daha da büyüyen Kuveyt Türk, hem yurt içinde hem de yurt dışında yeni kariyer fırsatları sunmaya devam ediyor.

Kuveyt Türk çalışanları, işe başladıkları ilk günden itibaren planlı bir organizasyonun parçası olurlar. Banka, her bir çalışanını yetenekleri ve hedefleri doğrultusunda en doğru pozisyonda konumlandırır. Bu doğrultuda Kuveyt Türk’ün stratejik amaçları kadar çalışanların kişisel gelişimleri de esastır.

Kariyer Temsilciliği

Kuveyt Türk’te görevli kariyer temsilcileri, çalışanlara kariyer koçluğu ederler. Böylece çalışanların kariyerlerinin hem yetkinliklerine uygun hem de çalışmaktan keyif alabilecekleri alanlarda şekillenmesine yardımcı olurlar.

Bu temsilciler ayrıca "Arkadaşım İK" uygulamasıyla çalışanların profesyonel ve sosyal hayatlarına destek olurken kişisel gelişimleri için de onları yönlendirirler.

İçeriden Yönetici ve Üst Düzey Ataması

Kuveyt Türk en büyük yatırımını da çalışanlarına yapmaktadır. Sürekli yenilenen eğitimlerle Kuveyt Türk çalışanlarının hem yetkinlikler hem de uzmanlık alanları ile ilgili gelişimine olanak sağlamaktadır. Bununla birlikte her çalışana özel tasarlanmış Kariyer yolu sayesinde çalışanlar geleceğe güvenli adımlar ile ilerler. Kendi yeteneklerine değer vermeyi prensip haline getirmiş Kuveyt Türk büyümeye paralel olarak yöneticilerin %95ini kendi çalışanlarından atamakta, sektöre sürekli başarılı yöneticiler kazanmadırmaktadır.

Yetenek Yönetimi

Büyümeye odaklanan ve her geçen gün daha da büyüyen Kuveyt Türk, hem yurt içinde hem de yurt dışında yeni kariyer fırsatları sunmaya devam ediyor.

Kuveyt Türk çalışanları, işe başladıkları ilk günden itibaren planlı bir organizasyonun parçası olurlar. Banka, her bir çalışanını yetenekleri ve hedefleri doğrultusunda en doğru pozisyonda konumlandırır. Bu doğrultuda Kuveyt Türk’ün stratejik amaçları kadar çalışanların kişisel gelişimleri de esastır.

Kişisel Gelişime Destek

Kuveyt Türk, çalışanların kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla çeşitli uygulamalara imza atıyor.

  • Sertifika Çalışmaları: Çalışanların gelişimi ve niteliğin artırması hedeflenir. Sertifikalar pozisyon bazında özelleşir. Pozisyonlar arası geçişlerde etkin bir belirleyicidir.
  • Uzmanlık Sınavı: Çalışan gelişimini hedefleyen bir diğer uygulamadır. Kuveyt Türk’te işe başlayan çalışanların bir üst unvana geçişlerinde de dikkate alınan Uzmanlık Sınavı ile işe başlayan çalışanların kurum hakimiyetinin artması hedeflenir.
  • Yabancı Dil Belgesi Çalışmaları: Kuveyt Türk çalışanlarının uluslararası temsil gücünü kuvvetlendirmeye yönelik bir çalışmadır. Sahip oldukları dil belgeleri ile hem kariyer yollarını çeşitlendirirler hem de dil tazminatı alırlar.
Yurt Dışı Kariyer Fırsatları

Kuveyt Türk, güven veren güçlü ortaklık ve finansal yapısıyla yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da faaliyerlerine devam ediyor. Bankamızın yurt dışında finansal hizmet sunduğu bölgelerde profesyonel hayatlarına devam etmek isteyen Kuveyt Türk çalışanlarının sayısı hızla artıyor. Yurt dışı kariyer fırsatlarıyla hem Kuveyt Türk’ün hem de çalışanlarının uluslararası temsil yönünün kuvvetlenmesi amaçlanır.

Teftiş

Teftiş Kurulu Başkanlığımız,Yönetim Kurulu adına Bankamızın Genel Müdürlüğü ile yurt içi ve yurt dışı şube ve iştiraklerinde denetim görevini yerine getirmekte, ihtiyaç duyulan alanlarda inceleme ve soruşturma faaliyetlerini yürütmektedir. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan adaylar müfettiş yardımcısı olarak Teftiş Kurulu bünyesine katılmakta ve eğitim programının ardından görevlerine başlamaktadırlar. İstanbul merkezli olarak görev yapan Teftiş Kurulu üyeleri, yılın belli dönemlerinde İstanbul dışında da denetim faaliyetlerini yerine getirmektedirler.

İç Kontrol

Genel mevzuatı ve Banka iç mevzuatını takip ederek iç kontrol faaliyetleri kapsamında kendisine verilen görevleri icra eden çalışma arkadaşlarımız İç Kontrol Sistemi ile ilgili hata, noksan ve suistimallerin tekrarını önleyecek iyileştirici önerilerde bulunurlar. Merkezden veya yerinde çeşitli kontrol dokümanları ve araçları üzerinden genel veya özel gözlemlere ve izlemeye dayalı kontrol ya da inceleme yaparak, tespit edilen hata ve noksanlıkları Başkanlığa raporlayarak, düzelttirip ve tamamlatıp, bunların tekrarını önleyecek önlemler hakkında önerilerde bulunur ve katkı sağlarlar.

Adil ve Şeffaf Kariyer Yönetimi

Kuveyt Türk’te hayata geçirilen kariyer çalışmalarında piyasa uygulamalarıyla çalışan beklentileri dikkate alınarak oluşturulan ve her çalışanın erişimine açık olan Kariyer Politikası dikkate alınır.

Göstermiş oldukları yüksek performansla öne çıkan çalışanların bir üst unvana geçişleri, Kariyer Politikası kapsamında değerlendirilir. Bu değerlendirmelerde pozisyon bazında özelleşen kişisel gelişime destek uygulamaları da dikkate alınır.