Kuveyt Türk Katıl Bize

Değerlerimiz

Sağlam Katılım Bankacılığı

İnancımızın, iş hayatımızdaki tezahürü olan sağlam katılım bankacılığı ilkelerine harfiyen uymayı, ahlak anlayışımızın temeli olarak görürüz. İşimizdeki her uygulamanın sağlam katılım bankacılığı ilkeleri ile örtüşmesine azami dikkati gösteririz.

Adalet

Muhatabımız olan herkesin hakkını her koşulda, menfaat gözetmeksizin korur, her durumda objektif oluruz. Ortakların, çalışanların ve müşterilerin haklarını birbirine karıştırmayız.

Profesyonellik

Kişisel duygu ve düşüncelerden arınıp işin gerektirdiği şekilde uzman bir yaklaşımla hareket eder, iş ahlakının gereklerini her şeyin üstünde tutarız. İşimizi mükemmel yapmak için çabalar,kaliteden ödün vermez, disiplinli çalışır, yaptığımız işin sorumluluğunu taşırız. Profesyonelliğin bizi hedeflerimize ulaştıracağını biliriz.

Takım Ruhu

Kuveyt Türk’ün büyük bir takım olduğunu ve takım olmanın gücümüzü artırdığını biliriz. Kuveyt Türk’ü büyük bir aile olarak görür ve bizi birbirimize bağlayan manevi bağlara sahip çıkarız. Bireysel farklılıklarımızı zenginlik kabul edip, ortak bir amaca ulaşmak için birlikte hareket etmemiz gerektiğini biliriz.

Yenilikçilik

Vizyon ve hedeflerimiz doğrultusunda ürün, hizmet ve iş yapış biçimlerimizde en iyisine ulaşmak için sürekli araştırır ve kendimizi geliştiririz. Köklerimizi unutmadan değişime açık olmanın gelişmenin ilk adımı olduğunun bilinciyle hareket ederiz. Kalıpların dışına çıkıp çağın gerektirdiği bütün olanakları kullanarak farklılık oluşturmayı hedefleriz.

Güven

Sağlam sermaye yapımız ve ahlaki değerlerimiz, profesyonelliğimiz, sorumluluk anlayışımız ve teknolojik alt yapımızın verdiği güç ve destekle; ortaklarımız, çalışanlarımız ve müşterilerimizle güvene dayalı bir ilişki yaşarız.

Önce Çalışan

İş süreçlerinde insanı odak noktasına koyan Kuveyt Türk, en temel değerinin çalışanları olduğunu bilir ve politikalarını bu anlayış doğrultusunda şekillendirir.

Kurulduğu günden bu yana müşteri memnuniyetinin, çalışan memnuniyetinin doğal bir sonucu olduğuna inanan Kuveyt Türk, insan kaynakları poltikasını bu anlayış doğrultusunda şekillendirir. Mutlu, huzurlu ve çalışanların kendini değerli hissettiği bir çalışma ortamı, Kuveyt Türk’ün öncelikleri arasındadır.

Kuveyt Türk, böyle bir ortamı sağlayabilmek adına bazı prensiplerden asla ödün vermez:

  • Kuveyt Türk’te katılımcı yönetim ve şeffaflık esastır.
  • Her koşulda kurum ile çalışan hakları arasında adalet tesis edilir.
  • Üstün gayret, dürüstlük ve nitelikli çalışma kurum tarafından takdir edilir ve ödüllendirilir.
  • Çalışanlar, iş ve özel yaşamlarını dengede tutabilmeleri konusunda desteklenir.
  • Banka, çalışanlarına tutamayacağı sözler vermez, verdiği sözleri tutar.
  • Şikâyet ve öneriler, tarafsız bir şekilde değerlendirilir.
  • Bankanın asli vazifeleri arasında çalışanları geliştirmek, motive etmek, ilham vermek ve cesaretlendirmek de vardır.
  • Kuveyt Türk, hedeflerine çalışanlarıyla birlikte ulaşabilmek için sağlam bankacılık, adalet, profesyonellik, takım ruhu, yenilikçilik ve güven değerlerine bağlı kalacağına söz verir.

Mutlu, huzurlu ve çalışanların kendini değerli hissettiği bir çalışma ortamı, Kuveyt Türk'ün öncelikleri arasındadır.

Yüksek Çalışan Bağlılığı

Kuveyt Türk %82 olan çalışan Memnuniyeti oranı ile Türkiye ve Avrupa Normuna göre Yüksek Performanslı Global şirketlerin önündedir. Çalışanların sıkça ifade aettiği aile ortamı, samimi ve huzurlu atmosfer, rekabet ve sert hiyerarşilerin olmaması, Katılım Bankacılığı misyonunun pozitif etkisi ile mutlu bir çalışma ortamı bulunmaktadır.