Bilgi Güvenliği Analisti (BGANLST21)

Kuveyt Türk Katılım Bankası
Yayın Tarihi: 8.10.2020
 • Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden veya ilgili bölümlerden mezun
 • Internet Bankacılığı,  Mobil  Bankacılık uygulamaları ve ilişkili güvenlik riskleri hakkında bilgi sahibi, tercihen bu konularda en az 4 yıl deneyimli,
 • Tercihen daha önce yazılım geliştirme süreçlerinde görev almış,
 • Tercihen daha önce güvenlik altyapı sistemlerini yönetmiş,
 • Bankacılık sektörünün tabi olduğu BT ile ilişkili kanunlar ve mevzuat hakkında bilgi sahibi,
 • Bilgi Güvenliği yönetişimi konularında bilgi sahibi (ISO27001, CobiT, PCI, vb.)
 • Bilgi Güvenliği Çözümleri hakkında bilgi sahibi (Kriptografi, kriptografik anahtar Yönetimi, SSL/TLS, IPSec(VPN), Authentication, Authorization, Single-sign-on, Firewall, IPS/IDS, DLP, Antivirus)
 • Dağıtık sistemler güvenliği konusunda bilgi sahibi


 • Bilgi, uygulama, alt yapı varlıkları ve BT projelerinin Bilgi Güvenliği gereksinimlerini  belirlemek amacıyla güvenlik analizlerinin yapılması
 • BT güvenlik alt yapısı tasarımlarına destek olunması
 • Güvenlik testlerinin planlanması ve koordinasyonu
 • Bilgi Güvenliği  izleme ve gözden geçirme çalışmalarının yapılması
 • Bilgi Güvenliği kontrollerinin etkinliğinin ölçümü
 • Bilgi Güvenliği politika, prosedür  ve standartların oluşturulması, güncellenmesi ve uyumun izlenmesi
 • Bilgi Güvenliği farkındalık programının yürütülmesi
 • BT personeline yönelik bilgi güvenliği eğitimlerinin koordine edilmesi/verilmesi
 • BT güvenlik durumunun ölçümü (self-assesment)
Paylaş