Uyum Güvence ve İş Geliştirme Uzmanı / Uzman Yardımcısı (efsuym21)

Kuveyt Türk Katılım Bankası / Şişli / İstanbul
Yayın Tarihi: 9.12.2020

Görev tanımı

§  Uyum Biriminin teknolojik ve danışmanlıkprojelerinin gerçekleştirilmesi için ilgili süreçleri koordine etmek, planlamak

§  Uyum Biriminin kullanmakta olduğu sistemve ekranların etkinliğini arttırıcı çalışmalar yapmak

§  Uyum Birimi sistemlerinin doğruçalıştığını teyide yönelik testler yapmak, mevcut senaryoları gözden geçirmek,yeni senaryolar geliştirmek

§  Birim faaliyetleri ve/veya çalışmalarıkapsamında yönetim raporlamalarını hazırlamak

§  Risk değerlendirme ve izleme süreçleriniasiste etmek,

§  Risk yönetimi, izleme ve kontrolsüreçlerinin etkinliğini arttırıcı çalışmalar yapmak

 

ArananNitelikler

§  Üniversitelerin Matematik bölümü, EndüstriMühendisliği ya da Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinden mezun 

§  Karmaşık problemler için çözüm üretmeyiseven

§  Sonuç odaklı ve sorumluluk alan

§  Planlama ve organizasyon becerileri yüksek

§  Takım çalışmasına yatkın

§  Etkin iletişim becerilerine sahip

§  Müşteri memnuniyetine önem veren

§  İyi derecede MS Office (PowerPoint, Excel,Word vb.) kullanabilen

§  SQL, MS Access (kodlama seviyesinde),Visual Basic, Phyton programlarını kullanabilen

İyi düzeyde İngilizcebilgisine sahip

Paylaş