İç Denetçi Yardımcılığı 2020 (İçdntes20)

Kuveyt Türk Katılım Bankası / Şişli / İstanbul
Yayın Tarihi: 25.01.2021

İç Denetçi Yardımcılığı

Kuveyt Türk KatılımBankası – İç Kontrol Başkanlığı

GENEL BİLGİ

Bankacılık alanındaki çalışmalarına1989 yılında başlayan ve ana sermayedarı dünyanın en büyük finans kurumlarındanbiri Kuwait Finance House olan Kuveyt Türk,bugün yurt içi ve yurt dışında 450’e yakın şubesi, 6.000 çalışanı ve 100 MilyarTL’yi geçen aktif büyüklüğü ile “Sağlam Bankacılık” ilkesi doğrultusunda büyümeyedevam etmektedir.

İç Kontrol Başkanlığı, meslekistandartlar çerçevesinde, Yönetim Kurulu adına Bankanın Genel Müdürlüğü, yurtiçive yurtdışı şube ile iştiraklerinde kontrol faaliyetlerini yerine getirmektedir.Başkanlığın ana çalışma merkezi İstanbul’dadır.

Bu kapsamda, Bankamızınİç Kontrol Başkanlığı’nda “İç DenetçiYardımcısı” olarak görevlendirilmek üzere dinamik, yeniliklere açık,dijital odaklı ve iletişim becerileri güçlü takım arkadaşları aramaktayız.

İÇ DENETÇİYARDIMCILARINA SAĞLANAN MADDİ HAKLAR

İç Denetçi Yardımcıları, rekabetçiücretlerine ek olarak İstanbul içinde ve dışında farklı tutarlarda olmak üzeregünlük harcırah alırlar. İlaveten şehir dışı görevlendirmelerde ulaşım,konaklama ve yemek masrafları karşılanır.

Ayrıca Banka’nın sağladığıperformans primi, dil tazminatı, özel sağlık sigortası, bireysel emeklilik, bankacılıksektöründe bir ilk olan esnek yan haklar uygulaması ve diğer yan haklardan dayararlanırlar.

İÇ KONTROL KARİYER& EĞİTİM DESTEK PROGRAMLARI

İç Denetçi Yardımcılığı, Bankadaki işhayatı boyunca devam edecek olan bir kariyer yolculuğunun başlangıcıdır. İçKontrol Başkanlığı, bu kariyer yolculuğunun sağlam temellerle sürdürülmesi içineğitim ve sertifika programları ile desteklemektedir. Bu kapsamda;

·      Piyasanınönde gelen eğitim firmaları tarafından, geleceğin profesyonellerini yetiştirmekamacına uygun olarak tasarlanmış özel eğitim programları (Bankacılık Okulu,Yetkinlik Gelişim Eğitimleri, Veri Analistliği Sertifika Programı vb.)

·   Kuveyt Türk'ünİnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlükleri ile birlikte profesyonel kariyerplanlama ve kariyer yönetimi desteği,

·     Ulusal veuluslararası sertifikalar için eğitim, sınav ve sertifika ücretlerininkarşılanması,

·     Bankanınanlaşmalı olduğu vakıf üniversitelerinde indirimli yüksek lisans ve doktoraimkânları,

sağlanmaktadır.

KİMİ ARIYORUZ

·      Türkiye'ninönde gelen üniversitelerinin (veya bunların yetkili makamlarca onaylı yurtdışıeşleniklerinin) örgün öğretim veren ve eğitim süresi en az 4 yıl olanfakültelerinin aşağıda belirtilen bölümlerinden mezun olan veya 31.01.2021itibariyle mezun olabilecek durumda olan,

a.     İşletme, İktisat (Ekonomi), Bankacılık, Finans, Muhasebe, Maliye,Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret, Hukuk, İstatistik,Ekonometri, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Matematik fakülte/bölüm/programlarıveya bunların yetkili makamlarca tanınmış, Türkiye ve yabancı ülkelerdekieşlenikleri

b.  Mühendislik fakültelerinin İşletme Mühendisliği, EndüstriMühendisliği, Finans Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, MatematikMühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğiile Sistem Mühendisliği bölümleri veya bunların yetkili makamlarca tanınmış,Türkiye ve yabancı ülkelerdeki eşlenikleri

·      Çok iyiderecede İngilizce bilen,

·      Yurt içi/yurtdışı yoğun seyahat edebilecek,

·      Analitikdüşünme ve problem çözme yeteneği gelişmiş,

·      Yenilikçidüşünceyi hayat tarzı haline getirmiş olan,

·      Teknolojiyive dijitalleşme trendlerini yakından takip eden,

·      Stratejikbakış açısına sahip,

·      İletişimyeteneği gelişmiş,

·      Projeyönetimine ve ekip çalışmasına yatkın,

·      Yoğun çalışmatemposuna uyum sağlayabilen,

·      KatılımBankacılığında görev yapmak için istekli

İç DenetçiYardımcıları arıyoruz.

GENEL NİTELİKLER

·      TürkiyeCumhuriyeti vatandaşı olmak,

·      Sağlıkdurumu, yurt içi/yurt dışı seyahat etmeye ve görev yapmaya elverişli olmak,

·      31.12.2020itibariyle 27 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1994 ve sonrasında doğanlarbaşvurabileceklerdir.)

·      Erkek adaylariçin askerlik görevini yapmış olmak veya 30.06.2022’e kadar tecilli olmak,

·     Bankamızınönceki dönemlerde yaptığı İç Denetçi Yardımcılığı veya Müfettiş Yardımcılığısınavlarının mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak,

·      Kamuhaklarından yoksun olmamak,

·      Affa uğramışolsa bile herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak,

·      Resmidairelere, kurum ya da kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü altındabulunmamak

ÖN DEĞERLENDİRME

Yapılan başvurular öndeğerlendirmeye alınacak ve gelen başvurular arasından başvuru koşullarınısağlayan uygun adaylara sınav koşulları ve tarihleri bildirilecektir.

İŞE ALIM SÜRECİ

Tüm süreç online olarak yürütülecekolup;

Sınav ve mülakat süreçlerindebaşarılı olan adaylara görev teklifi yapılır. Görev teklifini kabul edenadaylar, eğitim programından sonra, görevlerine başlarlar.


Paylaş